Článok sa zaoberá problematikou vyporiadania podielového spoluvlastníctva súdom. Do pozornosti dávame jednotlivé kritériá ako aj ich variabilitu. Súdna prax pri ich aplikácií nie je jednotná, čo neprispieva k právnej istote strán. Právna istota by mala spočívať v tom, že spor sa skončí určitým spôsobom bez ohľadu na to, ktorý sudca ho dostane, čím sa zúži priestor pre sudcovskú svojvôľu, čo prispeje k spravodlivému súdnictvu a zamedzí prekvapivým rozhodnutiam.

prečítajte si viac