PROFESIONÁLNE ZAMERANIE

Prostredníctvom nášho tímu poskytujeme právne služby v nasledovných právnych odvetviach:

OBCHOD A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
 • Všeobecné komplexné právne poradenstvo

Zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek. Zmeny v obchodných spoločnostiach a organizačných zložkách. Likvidácie subjektov.

 • Automobilový priemysel

Komplexná právna agenda pre subdodávateľov automobiliek

 • Farmaceutický priemysel

Výroba a predaj liekov. Veľkodistribúcia. Zmluvy. Medzinárodné a európske štandardy. ŠÚKL.

CIVILNÉ PRÁVO
 • Prevody nehnuteľností
 • Byty a nebytové priestory
SPOROVÁ AGENDA
 • Dlhoročná prax v zastupovaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci
 • Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi
 • Mediácia
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETIKA
 • Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

Eurofondy. Pôda. Potravinárska výroba a obchod.

 • Právo životného prostredia

Odpadové hospodárstvo. Voda. Energetika. Trvalá udržateľnosť

ŠTÁTNA POMOC A SÚŤAŽNÉ PRÁVO
 • Investície, hospodárska súťaž

Investičné stimuly. Európska komisia. Notifikácie. Investičné projekty zahraničných spoločností. Protimonopolné právo – koncentrácie.

FINANČNÝ SEKTOR, LEASINGOVÉ SPOLOČNOSTI
 • Nebankové subjekty

Komplexná právna agenda. Tvorba úverových/leasingových podmienok, kompletnej zmluvnej dokumentácie. Komunikácia s NBS a Asociáciou leasingových spoločností.

MEDZINÁRODNÁ NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA
 • Medzinárodní cestní dopravcovia

Komplexná právna agenda. Pracovné právo. Tvorba pracovných zmlúv a podmienok. Licencie. INCOTERMS.

MEDZINÁRODNÁ LODNÁ DOPRAVA

Logistika. Nároky z dopravy.

RODINNÉ PRÁVO

Komplexné právne poradenstvo. Rozvody a výživné. Starostlivosť a styk s maloletými. Cezhraničný styk. BSM.

ZMENKY

Zmenky. Zmenkové konania. Právo cenných papierov.

FINANČNÉ PRÁVO

Poradenstvo lídrovi na ekonomické a investičné informácie.

KONKURZNÉ A REŠTRUKTURALIZAČNÉ PRÁVO

Prihlášky a zastupovanie v konkurze a reštrukturalizácii.

ROZHODCOVSKÉ KONANIE
 • Výkon funkcie rozhodcu na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (RS SOPK)
 • Výkon funkcie rozhodcu na Vienna International Arbitral Centre (VIAC)
 • Výkon funkcie rozhodcu na International Camber of Commerce (ICC)
 • Výkon funkcie rozhodcu na Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC)
POTRAVINOVÉ PRÁVO

Poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a predaja potravín.