ČLÁNKY

V článkoch publikovaných na tomto blogu sa autor zaoberá aktuálnymi právnymi otázkami. Články vychádzajú z právnej úpravy platnej a účinnej v čase publikovania týchto článkov. Informácie uvedené v článkoch sú subjektívnym názorom autora, pričom nezohľadňujú individuálnu situáciu potenciálnych čitateľov, a teda nie je ich možné považovať za právnu radu alebo stanovisko.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdom

Článok sa zaoberá problematikou vyporiadania podielového spoluvlastníctva súdom. Do pozornosti dávame jednotlivé kritériá ako aj ich variabilitu. Súdna prax pri ich aplikácií nie je jednotná, čo neprispieva k právnej istote strán. Právna istota by mala spočívať v tom, že spor sa skončí určitým spôsobom bez ohľadu na to, ktorý sudca ho dostane, čím sa zúži priestor pre sudcovskú svojvôľu, čo prispeje k spravodlivému súdnictvu a zamedzí prekvapivým rozhodnutiam.

prečítajte si viac