Články

V článkoch publikovaných na tomto blogu sa autor zaoberá aktuálnymi právnymi otázkami. Články vychádzajú z právnej úpravy platnej a účinnej v čase publikovania týchto článkov. Informácie uvedené v článkoch sú subjektívnym názorom autora, pričom nezohľadňujú individuálnu situáciu potenciálnych čitateľov, a teda nie je ich možné považovať za právnu radu alebo stanovisko.